SVĚTLO 2019

SVĚTLO 2019

Na mezinárodní konferenci Světlo 2019 pořádané v Plzni jsme měli možnost prezentovat funkční návrh Smart řešení pro města a obce. Informační hlad po chytrých technologiích se projevil i mezi odborníky. Základem sestavy je multifunkční sloup doplněný o vhodný mobiliář s vlastní funkcionalitou. Standardním prvkem sloupu je informační displej, který umožní doplnění a nahrání informací podle potřeby dané lokality (jízdní řád, cyklotrasy, zajímavosti v okolí atd.). Dalším volitelným prvkem je nabíjecí stanice pro kola či elektromobily. Informace o stavu a provozu nabíjecí soustavy je následně indikována barevným prvkem v těle multifunkčního sloupu. Otevřený systém umožňuje doplnění dalších různých informačních či detekčních prvků do jednotlivých dílců. Variabilita systému nabízí možnost využití ve všech lokalitách s požadavky na inovativní řešení.

Multifunkční sloup na mezinárodní konferenci Světlo 2019 pořádané v Plzni.

Související články

Hliník? (newsletter)

Hliník? (newsletter)

Hliník se odstěhoval do Hranic!

Biodynamické osvětlení

Biodynamické osvětlení

Víte, že umíme biodynamické osvětlení?