Projekty

Firma ELEKTRO-LUMEN, s. r. o. s více než dvacetiletými zkušenostmi ve vývoji, výrobě a prodeji průmyslových, interiérových a venkovních svítidel je Žadatelem o dotaci v rámci dvou projektů…

Vývoj optimalizovaného systému inteligentního osvětlení v rámci konceptu SmartCity

Vývoj optimalizovaného systému inteligentního osvětlení v rámci konceptu SmartCity

Dne 1. 7. 2019 byla oficiálně zahájena realizace projektu s názvem „Vývoj optimalizovaného systému inteligentního osvětlení v rámci konceptu SmartCity“. Na podporu realizace projektu byla dne 6. 6. 2019 podána žádost o podporu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), programu Aplikace – ITI OLOMOUC – Výzva II. Cílem projektu je prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vytvoření optimalizovaného systému inteligentního osvětlení v rámci konceptu SmartCity.

Plakát projektu ke stažení zde

Pořízení FV systému o výkonu 64,40 kWp pro společnost ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.

Pořízení FV systému o výkonu 64,40 kWp pro společnost ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.

Záměrem projektu bylo pořídit inovativní technologie využívající obnovitelné zdroje energie, a to fotovoltaický systém určený pro vlastní spotřebu podniku žadatele. Vzhledem k navrhovanému instalovanému výkonu byl pořízen FV systém o celkovém instalovaném výkonu 64,40 kWp.

Termín realizace – 2. 12. 2019 až 19. 5. 2020
Způsobilé výdaje: 782 492,93 Kč
Dotace: 547 745,10 Kč

Plakát projektu ke stažení zde

Inovační voucher pro společnost ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.

Inovační voucher pro společnost ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.

Předmětem poskytnutí služeb je provedení zkoušek a testování prototypů tří vybraných svítidel určených pro osvětlování komunikací. Výstupem projektu pak budou tři protokoly z testování a dva certifikáty ENEC.

Plakát projektu ke stažení zde