Germicidní svítidla

Germicidní svítidla

Jsou speciální typy svítidel, které vytváří ultrafialové záření ve spektru UVC. Toto krátkovlnné záření narušuje buněčnou strukturu DNA baktérií, virů a plísní a tím zamezuje jejich množení. Germicidní svítidla se používají k dezinfekci pracovních ploch, stolů, nářadí, klecí, kójí apod. Dezinfekce UVC zajišťuje sterilní čistotu, je založena na čistě fyzikálním procesu, bez chemikálií, toxických látek nebo rizika vzniku rezistence, nabízí mnoho možných aplikací jako například:

– byty
– čekárny
– kanceláře
– průmysl
– potravinářský průmysl
– ventilační technologie a klimatizace
– laboratorní a nemocniční prostory
– auta nebo autobusy
– prostory s častým výskytem veřejnosti

Prohlédněte si naše germicidní svítidla řady GERMIN

Co je UV/UV-C záření

UV záření je přirozenou součástí slunečního světla. Rozděluje se do tří oblastí podle vlnových délek…

UVA / dlouhá vlnová délka (400—315 nm)
UVB / střední vlnová délka (315—280 nm)
UVC / krátká vlnová délka (280—100 nm)

UVA záření dopadá na zemský povrch jako součást slunečních paprsků. Způsobuje řadu fotochemických procesů, má krátký účinek na tvorbu pigmentů (opálení) a může nepřímo způsobit poškození DNA a melanomů. UVA záření může pronikat do skla a průhledných plastů.

UVB záření se střední vlnou vykazuje zpožděný efekt vytváření pigmentu, což vede ke zvýšené produkci melaninu. Kromě toho může způsobovat spálení kůže. UVB záření podporuje tvorbu vitaminu D v lidském těle. Tento typ záření se mimo jiné používá k terapeutickým účelům. Normální okenní sklo není propustné pro UVB záření.

UVC záření má krátkou vlnovou délku a obsahuje více energie než UVA a UVB záření. Zahrnuje větší část celého UV spektra a má silný germicidní účinek kolem vlnové délky 260 nm. UVC záření v zásadě nepronikne látkou ani okenním sklem. Pouze křemenné sklo je propustné pro UVC záření.

 

Elektromagnetické záření

Jak UVC funguje

Vysokoenergetické UVC záření vyvolává fotochemickou reakci. Vlnové délky s 254 nm se absorbují buněčnými nukleovými kyselinami a v závislosti na dávce záření vedou k poškození DNA mikroorganismů bakterií, virů, kvasinek a plísní. Důležitou výhodou dezinfekce pomocí UVC záření je, že nemůže způsobit rezistenci. Dezinfekce UVC funguje u všech druhů mikroorganismů, bez ohledu na to, zda se to týkalo často se vyskytujících bakterií, virů (včetně koronaviru) a plísní.

Délka ozáření

Mikroorganismy s jednoduchou strukturou mají vysokou citlivost na UVC světlo, což znamená, že je lze snadno deaktivovat při nízké dávce. K eliminaci plísní je zapotřebí výrazně vyšších hladin energie. Účinnost UVC pro deaktivaci mikroorganismů proto vždy přímo souvisí s aplikovanou dávkou. Základním faktorem je tedy čas a síla záření na jednotku plochy. Dávka záření se tedy udává v jednotce µWs/cm2 nebo také v Js/m2. Vysoká intenzita během krátké doby nebo nízká intenzita po dlouhou dobu jsou prakticky zaměnitelné a mají téměř stejné dezinfekční účinky. U germicidních svítidel využívajících trubic například OSRAM 36 W je definována síla záření > 0,35 W/m2 (ve vzdálenosti 2 m), což je 35 μW/cm2. Svítidlo s jednou 36 W trubicí pokryje plochu do velikosti 20 m2. Pokud je použito např. více svítidel nebo svítidlo s více trubicemi, doba záření se zkracuje.

Upozornění na rizika

Při použití germicidních svítidel s přímým zářením, nesmí být v prostoru přítomny žádné osoby, zvířata ani rostliny. UV záření může způsobit poranění očí a pokožky! V nadměrné dávce paprsky UVC způsobují dočasné zarudnutí kůže a podráždění spojivek, proto nesmí být překročena mezní hodnota. Prahová denní hodnota ozáření pro člověka je 60 J/m2. Pronikání UVC záření do lidské kůže je velmi malé, riziko rakoviny kůže je proto nízké i když je vystaveno intenzivnímu UVC záření. Před UVC zářením (254 nm) se můžeme chránit všemi neprůhlednými materiály, průhlednými plasty, dokonce i sklem. Pouze křemenné sklo je propustné pro UVC záření a nesmí se používat pro osobní ochranu. Pokud je nevyhnutelný přímý kontakt očí nebo pokožky s UV zářením, postačují jednoduchá preventivní opatření, jako jsou ochranné brýle na UV světlo, opalovací krém s vysokým ochranným faktorem.

Související články

AstroDIM

AstroDIM

Co je AstroDIM a jak funguje?

SunLike

SunLike

Osvětlení pro optimální funkčnost a kondici organismu.