Agrostroj, Pelhřimov

Celkem bylo instalováno 1 224 ks svítidel (DEIMO CX 6 × 80 DALI a DEIMO Octopus CCX 3 × 80 DALI) s inteligentním regulačním systémem řízení osvětlení. V hutním skladu, montážní a výrobní hale zajišťuje regulace snížení výkonu svítidel dle aktuálního příspěvku denního osvětlení vnikajícího do haly přes střešní světlíky, a je tak udržována stálá hladina osvětlení na pracovní ploše. Instalovaná čidla pohybu ve skladovací části haly detekují vjíždějící vysokozdvižné plošiny a následně rozsvítí pouze danou řadu svítidel mezi skladovacími regály na dobu 10 minut. Jedna třetina svítidel je osazena moderními LED nouzovými moduly, které v případě výpadku elektrické energie osvětlí zvolené únikové cesty po dobu 60 minut. Instalovalo se inovativní světelné řešení s řídícím systémem, které splnilo očekávání investora a ve srovnání s původním zamýšleným výbojkovým osvětlením nyní šetří více jak 50 % nákladů na elektrickou energii.