Přerov

Byla realizováno nové osvětlení chodníku na třídě 17. listopadu v Přerově v Olomouckém kraji.